Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie
Witamy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w., warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. Oddział w Szczecinie jest jednym z 24 oddziałów regionalnych mających osobowość prawną, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy w Warszawie.

Aktualności
Drodzy Członkowie oraz Sympatycy PTE!
Dodano: 2016-05-25

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi inicjatywami podejmowanymi przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie! Wszelkie informacje oraz zdjęcia dostępne są w zakładce: Wydarzenia.

Euro – Trans 2016
Dodano: 2016-03-16

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie jest Partnerem XIII Międzynarodowej Konferencji Euro – Trans 2016 Transport. Wzrost i rozwój. Konferencja odbędzie się 19 – 20 września 2016 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja ujęta jest w programach obchodów jubileuszu 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 70-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Link do strony konferencji: http://www.eurotrans.wzieu.pl/

Organizacja Pożytku Publicznego
Dodano: 2016-01-11

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Szczecinie, zwracam się do Członków, Pracowników oraz Sympatyków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z gorącą prośbą  o przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok na rzecz naszej Organizacji.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
Dodano: 2015-03-08

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) był projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” na obszarze regionu szczecińskiego województwa zachodniopomorskiego od 01.11.2012r. do 31.12.2015r.

-->